cubierta vegetal

COBERTES VEGETALS


ÍNDICE


La coberta vegetal realitzada amb el sistema VERTIGE

 

Una alenada d’oxigen a la ciutat! Les cobertes vegetals VERTIGE formen part d’una iniciativa d’eco ciutadania i biodiversitat. Integrades en el cor dels espais urbans venen a portar vida silvestre, flora, aire fresc i vegetació a la ciutat.

El concepte ha estat creat per a cobertes i terrasses amb qualsevol tipus de pendent. Ha estat estudiat i adaptat específicament per a les infraestructures de cobertes lleugeres: el pes màxim amb saturació d’aigua és de només 57 kg/m2, amb una capacitat de retenció d’aigua de 40,70 l/m2.

Fàcils d’instal·lar, les cobertes vegetals VERTIGE es munten directament mitjançant la instal·lació de diferents capes.

diferentes capas de las cubiertas vegetales VERTIGE

Primerament es col·loca sobre el suport una primera capa anomenada capa de drenatge. El seu objectiu és promoure la gestió de l’aigua de pluja i evitar que l’aïllament de la coberta es perdi degut a l’aigua estancada. Després ve la capa de retenció d’aigua, que crearà una reserva d’aigua de pluja, i la capa de reg, que regarà automàticament tota la instal·lació de jardineria mitjançant un sensor d’humitat ambient, evitant d’aquesta manera totes les desavantatges relacionades amb el reg aeri.

La última capa correspon a la catifa de plantes prèviament cultivades amb la combinació vegetal o floral de la seva elecció, tot i que es recomana d’utilitzar plantes perennes resistents als xocs tèrmics i a les temperatures extremes.

A més del seu indubtable impacte ecològic, les cobertes vegetals aporten també un nou valor estètic a la ciutat i milloren les llars integrant la vivacitat del verd amb la grisor de l’arquitectura dels edificis.

Més enllà del seu atractiu estètic, les cobertes vegetals tenen un poderós impacte social ja que contribueixen a crear un entorn vital menys estressant, més tranquil, establint un nou i harmoniós equilibri entre l’urbanisme i la natura.

 

Les cobertes vegetals necessiten regar regularment per a desenvolupar-se

 

Moltes regions d’Espanya no compten amb prou precipitació natural per assegurar el desenvolupament adequat d’una coberta vegetal. Aquest mapa mostra les àrees on cal regar les cobertes per assegurar un creixement òptim.

mapa de precipitaciones de españa con las zonas necesarias para regar las cubiertas vegetales VERTIGE

Font: Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Fomento.

Per a garantir la durabilitat d’una coberta vegetal és imprescindible la instal·lació d’un sistema de reg eficient. El procés de vegetalització VERTIGE compte amb un sistema de reg automàtic per degoteig, popularment conegut per gota a gota, amb un baix consum d’aigua i sense filtracions, segons les necessitats d’absorció del sedum, és a dir, del conjunt de plantes de la coberta.

Com funciona el sistema de reg de la coberta? En els nostres programes de formació mostrem amb detall que el nostre sistema funciona amb sensors que mesuren la humitat ambiental i activen el reg automàticament en funció de la informació transmesa. Aquest sistema pot estalviar fins a un 40% d’aigua respecte al reg tradicional de superfície ja que aquest últim perd molta aigua per evaporació. Si volem una bonica coberta vegetal amb un sedum ben verd, el reg és indispensable.

A més, regar el sedum també implica climatitzar l’edifici. La humitat emmagatzemada per la capa de sedum refresca la coberta i, per tant, afecta a la temperatura ambient de l’edifici. La temperatura sota la vegetalització és de 26ºC.

– Materials sans i ecològics per a tot tipus de cobertes. Els materials que conformen les capes de la coberta vegetal VERTIGE provenen del sector del reciclatge i no presenten elements alergènics o perjudicials pels éssers humans com ara la llana de roca.

– La manta de sedum de les cobertes vegetals. El conjunt de plantes utilitzat per a crear una manta de coberta vegetal s’anomena sedum. Generalment es tracta d’una vegetació extensiva que conforma una manta vegetal i requereix molt poc manteniment. Està formada per molses, plantes crasses, gramínies persistents, plantes vivaces… Destinada a crear una superfície verda el més semblant possible a un espai natural, el resultat estètic d’aquesta coberta recorda a una vegetació mediterrània rassa i els colors del fullatge evolucionen en funció de les estacions i els cicles de floració… L’ideal és la implantació d’una manta de sedum prèviament cultivada sobre la base de la capa superficial que permet un rendiment immediat i una resistència perfecta a l’erosió del vent i de la pluja, fins i tot en el cas de cobertes inclinades, gràcies a la membrana geotèxtil.

– La història de les cobertes vegetals es remunta a l’albada del temps. Aquest procés destinat a la protecció natural d’un habitatge mitjançant una coberta vegetal es remunta a l’antiguitat. Sense conèixer amb precisió les dates, sabem que els nostres avantpassats llunyans protegien la coberta de les seves llars amb un substrat de cultiu, molt sovint una mescla de terra i plantes herbàcies, que afavoria l’arrelament i el creixement natural d’una capa de vegetació protectora… Així va néixer el principi de la coberta vegetalitzada! Plantar herba a la coberta era la manera més eficient de protegir-se del clima, principalment de la pluja i de la neu, i aïllar-se del fred gràcies al matalàs creat per les capes del substrat, ja fos terra, torba o humus.

 

¿Quines avantages ofreixen les cobertes vegetals?

 

– Aïllament tècnic millorat: actuant en ple estiu com un sistema d’aire condicionat natural, la capa protectora de la coberta vegetalitzada crea un matalàs fresc a la coberta i ajuda a reduir la temperatura de l’edifici.

– Regulació de l’aigua de pluja: la vegetació de la coberta actua com una capa de drenatge i retenció d’aigua de pluja per a evitar el sobreeiximent i la congestió dels sistemes de drenatge pluvial.

– Millora de l’aïllament acústic: el gruix del complex de vegetació (el substrat) minimitza el soroll ambiental.

– Reintroducció de la biodiversitat en àrees urbanes: la vegetació diversa que forma el sedum representa un hàbitat ideal per a la biodiversitat i el microclima d’un jardí a la coberta contribuint a la protecció d’espècies en perill d’extinció (abelles, papallones, aus…).

– Impermeabilització i protecció de cobertes: la coberta dels edificis protegits per la catifa vegetal ja no depèn directament de les variacions del clima, les gelades, la calamarsa i la radiació solar.

– Millora estètica: seguint la tendència d’establir jardins verticals en entorns urbans, una coberta vegetalitzada amb plantes i flors silvestres contribueix a la integració de l’edifici en el paisatge. La vegetació en cobertes urbanes aporta benestar natural i ecològic al bell mig de les ciutats.

 

Vegetalitzar una coberta no és tan car

 

Contràriament a la creença popular, els millors sistemes de cobertes verdes no són necessàriament els més cars.

Òbviament, el preu per metre quadrat d’una coberta vegetalitzada es calcula en base a diferents criteris i pot variar depenent de la solució tècnica escollida, coberta de grava, coberta plana o inclinada, l’àrea total o la ubicació geogràfica. Però és especialment important comprendre que aquesta inversió serà rentable ben aviat, sobretot amb la reducció de la despesa energètica general.

Aquest estalvi en despesa energètica és tan important que el cost d’un projecte es pot amortitzar en un període de tres a set anys. També existeixen molts ajuts per a la renovació de l’habitatge com subvencions i crèdits fiscals que donen suport a projectes amb un enfocament eco responsable que incloguin cobertes verdes. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol projecte d’implantació d’una coberta vegetalitzada. . L’equip de VERTIGE estarà encantat d’oferir-li informació detallada.

 

Exemples de cobertas vegetals

VERTIGE sobre fibrocemento

ejemplo de las diferentes capas de la cubierta vegetal VERTIGE sobre fibrocemento

 

VERTIGE sobre panel

ejemplo de las diferentes capas de una cubierta vegetal VERTIGE sobre panel

× Escríbenos